Giới thiệu Xem tất cả

  • Hiện nay, Công ty Kim khí Thăng Long là một trong những Công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm kim khí tiêu dùng, sản phẩm của Công ty không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu. Sản phẩm chính hiện nay của Công ty gồm: Bếp dầu, Ðèn bão, Ðèn tọa đăng, các loại Xoong, Chảo, Dao, Thìa, Dĩa bằng Inox, các chi tiết cho máy giặt Sanyo, máy bơm nước Goldstar, Shinil, các chi tiết cho xe máy Super Dream, Future, Wavea, các loại đèn và sản phẩm trang trí nội thất cho Công ty IKEA Thụy Ðiển, bếp dầu áp lực cho công ty Promethea Mỹ …

Quan hệ cổ đông Xem tất cả

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty CP Kim Khí Thăng Long xin gửi tới quý Cổ đông bản báo cáo thường niên năm 2021 và bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Tin tức Xem tất cả

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng: kỹ sư cơ khí, cử nhân cơ khí, cử nhân quản trị kinh doanh, công nhân cơ khí, công nhân sản xuất

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LOGO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LOGO

Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long trân trọng thông báo kể từ ngày 14/09/2015 công ty chúng tôi sẽ chính thức sử dụng LOGO mới thay thế cho mẫu LOGO hiện hữu.