Sản phẩm nổi bật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  01/03/2018

Tuyển dụng: kỹ sư cơ khí, cử nhân cơ khí, cử nhân quản trị kinh doanh, công nhân cơ khí, công nhân sản xuất