Sản phẩm nổi bật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  01/03/2018

Tuyển dụng: kỹ sư cơ khí, cử nhân cơ khí, cử nhân quản trị kinh doanh, công nhân cơ khí, công nhân sản xuất

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

  10/08/2017

Hội đồng quản trị công ty CP KKTL thông báo đến quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh