Sản phẩm nổi bật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  01/03/2018

Tuyển dụng: kỹ sư cơ khí, cử nhân cơ khí, cử nhân quản trị kinh doanh, công nhân cơ khí, công nhân sản xuất

Công ty Cổ phần Kim khí THĂNG LONG cần tuyển

  03/09/2015

Căn cứ vào phương hướng phát triển SXKD năm 2008 và đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của CBCNV về nghỉ chế độ thôi việc (đợt cuối cùng) vào ngày 01-10-2008. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty thông báo kế hoạch tuyển lao động phổ thông vào làm công nhân theo