Sản phẩm nổi bật

MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

  09/01/2017

Công ty CP Kim Khí Thăng Long trân trọng kính mời các ông, bà là CBCNV đã nghỉ chế độ hưu tại công ty về dự lễ họp tổng kết năm 2016

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

  24/12/2015

Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở giao dịch chứng khoán