Sản phẩm nổi bật

MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

  09/01/2017

Công ty CP Kim Khí Thăng Long trân trọng kính mời các ông, bà là CBCNV đã nghỉ chế độ hưu tại công ty về dự lễ họp tổng kết năm 2016