Sản phẩm nổi bật

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

  22/12/2015

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2015


QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

 

Xem chi tiết File tại đây.

Tin tức mới Xem tất cả

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Quyết định của hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông năm 2019 Công ty CP Kim Khí Thăng Long. Thời gian: 7h30 ngày 22 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Báo cáo tài chính công ty CP Kim khí Thăng Long cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (Đã được soát xét)

TRẢ CỔ TỨC 2017

TRẢ CỔ TỨC 2017

- Căn cứ kết quả kinh doanh 2017 - Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018 Tỷ lệ chia trả cổ tức: 7% trên vốn điều lệ

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị công ty CP KKTL thông báo đến quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc chia cổ tức với tỷ lệ 7% trên vốn điều lệ Thời gian chi trả: bắt đầu từ ngày 28/7/2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Ngày 8/6/2017 Công ty CP Kim Khí Thăng Long đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Vào hồi 7:30 ngày 29 tháng 04 năm 2017 phiên họp đại hội cổ đông Công ty CP Kim Khí Thăng Long đã được tổ chức.

MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

Công ty CP Kim Khí Thăng Long trân trọng kính mời các ông, bà là CBCNV đã nghỉ chế độ hưu tại công ty về dự lễ họp tổng kết năm 2016

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở giao dịch chứng khoán

MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHIẾU

MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHIẾU

Công ty CP KKTL xin thông báo về việc thất lạc CP của cổ đông Nguyễn Trung Thanh sở hữu 1.100 CP của công ty KKTL Trong thời hạn 20 ngày kể từ hôm nay( 22/6/2015) nếu không phát sinh bất cứ tranh chấp nào, công ty CP KKTL sẽ cấp lại giấy sở hữu CP nói