Sản phẩm nổi bật

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

  30/03/2017

Chốt danh sách cổ đông đến hết ngày 10/4/2017 để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017, dự kiến tổ chức ngày 29/4/2017

Thông tin chi tiết:

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị công ty CP KKTL thông báo đến quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc chia cổ tức với tỷ lệ 7% trên vốn điều lệ Thời gian chi trả: bắt đầu từ ngày 28/7/2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Ngày 8/6/2017 Công ty CP Kim Khí Thăng Long đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Vào hồi 7:30 ngày 29 tháng 04 năm 2017 phiên họp đại hội cổ đông Công ty CP Kim Khí Thăng Long đã được tổ chức.

MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

Công ty CP Kim Khí Thăng Long trân trọng kính mời các ông, bà là CBCNV đã nghỉ chế độ hưu tại công ty về dự lễ họp tổng kết năm 2016

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở giao dịch chứng khoán

MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHIẾU

MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHIẾU

Công ty CP KKTL xin thông báo về việc thất lạc CP của cổ đông Nguyễn Trung Thanh sở hữu 1.100 CP của công ty KKTL Trong thời hạn 20 ngày kể từ hôm nay( 22/6/2015) nếu không phát sinh bất cứ tranh chấp nào, công ty CP KKTL sẽ cấp lại giấy sở hữu CP nói