Sản phẩm nổi bật

Công nghệ cắt xẻ tôn

  01/09/2015
Công nghệ cắt xẻ tôn
 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA DÂY CHUYỀN CẮT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều dày cắt       

 

0,3mm ¸ 3,0mm

 

Chiều dài cắt

 

50-3000m

 

Chiều rộng cuộn thép  

 

1500 mm

 

Tốc độ cắt

 

45m/ph

 

Vật liệu

 

Thép cuộn, inox

 

Độ bền vật liệu

 

55kg/mm2

 

Trọng lượng vật liệu tối đa

 

10.000 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA DÂY CHUYỀN XẺ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều dày xẻ       

 

 0,3mm ¸ 3,0mm

 

Chiều rộng xẻ

 

Theo cuộn

 

Chiều rộng bản xẻ nhỏ nhất  

 

20 mm

 

  Tốc độ cung cấp tối đa

 

60m/ph

 

Vật liệu

 

Thép cuộn, inox

 

 

 

 

Độ bền vật liệu

 

55kg/mm2

 

Trọng lượng vật liệu tối đa

 

10.000 kg