Sản phẩm nổi bật

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  22/12/2015

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp đại hội cổ đông năm 2015 Công ty Cổ phân Kim Khí Thăng Long)

 

Xem chi File chi tiết tại đây

Tin tức mới Xem tất cả

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LOGO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LOGO

Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long trân trọng thông báo kể từ ngày 14/09/2015 công ty chúng tôi sẽ chính thức sử dụng LOGO mới thay thế cho mẫu LOGO hiện hữu.

Xuất khẩu các sản phẩm bếp dầu đến Mỹ

Xuất khẩu các sản phẩm bếp dầu đến Mỹ

Cuối năm 2005, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng long đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Prethomia của Mỹ để xuất khẩu 1 triệu sản phẩm bếp dầu và Bếp dầu áp suất sang thị trường Nam Phi