Sản phẩm nổi bật

Xuất khẩu các sản phẩm bếp dầu đến Mỹ

  28/08/2015

Cuối năm 2005, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng long đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Prethomia của Mỹ để xuất khẩu 1 triệu sản phẩm bếp dầu và Bếp dầu áp suất sang thị trường Nam Phi