Sản phẩm nổi bật

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

  22/12/2015

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, thù lao HĐQT và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long)

 

Xem chi tiết File tại đây.

Tin tức mới Xem tất cả

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LOGO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LOGO

Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long trân trọng thông báo kể từ ngày 14/09/2015 công ty chúng tôi sẽ chính thức sử dụng LOGO mới thay thế cho mẫu LOGO hiện hữu.

Xuất khẩu các sản phẩm bếp dầu đến Mỹ

Xuất khẩu các sản phẩm bếp dầu đến Mỹ

Cuối năm 2005, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng long đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Prethomia của Mỹ để xuất khẩu 1 triệu sản phẩm bếp dầu và Bếp dầu áp suất sang thị trường Nam Phi