Sản phẩm nổi bật

CÔNG BỐ THÔNG TIN

  23/01/2024

Ông Nguyễn Quý Thịnh là thành viên hội đồng quản trị nhưng không tham gia điều hành tại công ty CP Kim Khí Thăng Long bị khởi tố