Sản phẩm nổi bật

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

  25/11/2022

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty CP Kim Khí Thăng Long

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

  01/07/2022

Ngày 28/6/2022, Công ty CP Kim Khí Thăng Long đã ký hợp đồng số 280622.001/HDTC.KT2 với công ty TNHH hãng kiểm toán AASC